Dla Rodziców

        Szanowni Państwo! 
        Jeśli czytacie te słowa, tzn, że jest duża szansa na to, iż byłem, lub jestem katechetą Państwa dziecka. Za pomocą tej strony przekazuję serdeczne słowa pozdrowień oraz podziękowanie za każdy miły gest, okazaną pomoc oraz wsparcie Państwa dzieci w realizacji zadań, których byłem inicjatorem lub koordynatorem.
       Chcę przede wszystkim zapewnić o mojej modlitwie w intencji spraw związanych z rodziną, codziennych trudów i trosk, których każda rodzina doświadcza nie mało. Modlitwą wspieram zwłaszcza tych z Państwa, którzy w pojedynkę dźwigacie trud wychowania dzieci: w tym przypadku w sposób szczególny chcę przekazać moje słowa uznania, a także życzenia wytrwania w trudzie, którego owocem może być uratowanie następnego pokolenia - Państwa dzieci, od beznadziei oraz marazmu i skierowanie ich na drogę odważnego i dojrzałego życia.
            Pragnę zaprosić zapewnić wszystkich Państwa o moim wysiłku zmierzającym do przekazania wiary, rozumianej, jako żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Jednocześnie chcę wyrazić swoje przekonanie, że to Państwo, jako Rodzice jesteście pierwszymi wychowawcami wiary i to do Was należy przekaz wiary. Moja rola jest dalej niż drugorzędna. W tym, co jest możliwe i osiągalne chcę wprowadzać Państwa dzieci w świat, w którym istnieje i liczy się nie tylko pieniądz, układy oraz przyjemność, ale także rodzina, szczęście, relacje, wieczność, Bóg. 
             Życzę Państwu nadziei na każdy dzień oraz pokoju serca wobec wielu spraw tego świata, które ten pokój mącą i go nam zabierają. Życzę wiary w Jezusa, która stając się główną osią, kręgosłupem, a nie tylko naskórkiem, który jest czymś zewnętrznym i nietrwałym, ma szansę przemieniać nie tylko Państwa życie, ale również promieniować na otoczenie i zostawiać u napotkanych osób przekonanie o tym, że jesteśmy dziećmi Kogoś, kto jest Panem czasu, wieczności, wszystkich wydarzeń, ale przede wszystkim jest naszym Ojcem, który nas kocha i chce dla nas dobra.
Jarosław Komorowski

        
        "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny. O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się zobowiązany prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy przez wiarę poznają w pełni wspaniały zamysł Boży, mają jeszcze jeden powód, ażeby wziąć sobie do serca rzeczywistość rodziny w naszych czasach, tych czasach próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób szczególny. Polecenie to jest konkretne i wymagające" - pisał do nas Jan Paweł II w Familiaris consortio.
         Jedną z form odpowiedzi na Jego wezwanie jest udzielanie pomocy potrzebującym małżeństwom poprzez krucjatę modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem. Każdy, kto tę krucjatę podejmuje, zobowiązuje się do codziennego odmawiania modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem oraz dziesiątka różańca przez okres sześciu miesięcy. Można również ofiarować częstą Komunię św. w intencji zagrożonych małżeństw lub złożyć inny dobrowolny dar duchowy. Krucjatę może podjąć każdy, kto tego pragnie. Ufni we wszechmoc Boga, który jest jedynym źródłem uzdrawiającej miłości, nie szczędźmy trudu i ofiary, by właśnie w ten sposób nieść pomoc zagrożonym rozpadem małżeństwom!
       Wszystkich Rodziców moich uczniów, Dziadków, Babcie, a także wszystkich, którzy czytają te słowa proszę o włączeni się w Krucjatę w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem.

Modlitwa codzienna krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem:
 "Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Twój Syn Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia małżonkom i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja - i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest poważnie zagrożony. Proszę Cię, Dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję, ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od przyczyn.
     Proszę, aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę, mogło być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoja chwała i by na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen". 

Więcej o Krucjacie:  KRUCJATA MODLITW W INTENCJI MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZBICIEM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Przejście nr 3 - 1.04.2017

więcej zdjęć       W tym roku wcześniej niż w ciągu ostatnich lat cieszyć możemy się kwiatami. Choć nie brakuje również dni ch...