Film w katechezie

       GIMNAZJUM, SZKOŁA ŚREDNIA
            W katechezie, jak również w wychowawczej pracy z dziećmi i z młodzieżą coraz większą rolę odgrywa film. Czy to dobrze? Nie, jeśli ktoś sądzi, że film ma zastąpić i wyręczyć trudy, które powinien podjąć wychowawca. Tak - jeśli wychowawca, lub katecheta wspiera się fragmentami filmów (lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych - całymi filmami), przygotowuje do nich karty pracy, oraz kiedy treści zawarte w filmach nie są pozostawione bez właściwej "obróbki", lecz zostają włączone w treść jednostki lekcyjnej, działu, bądź rekolekcji wielkopostnych.
       Zapraszam do zapoznania się z kilkoma propozycjami wykorzystania filmów w katechezie,w czasie rekolekcji, być może podczas pracy świetlicy parafialnej, itd., itp. Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie pomoce zostaną wykorzystane i przyniosą pożytek nie jednemu młodemu człowiekowi. Tego życzę!

1. "Podaj dalej"
          Film o tym, że być może nie koniecznie od razu trzeba zmieniać cały świat, ale można sprawić, aby stał się choćby odrobinę lepszy... Trevor, główny bohater filmu (ok. 12 lat) otrzymuje nieobowiązkowe zadanie domowe na lekcji środowiska, które ma polegać na wymyśleniu czegoś, co choćby trochę zmienia świat i wprowadzenia tego w życie. Trevor wymyśla akcję "Podaj dalej", która polega na pomocy trzem osobom, w drobnych lub dużych sprawach, które wymagają pewnego zaangażowania; następnie każda z osó miałaby pomóc kolejnym trzem osobom. Chodzi oczywiście o bezinteresowną pomoc.
         Dobra obsada aktorska, (Haley Joel Osment jak Trevor, Helen Hunt jako jego matka Kevin Spacey jako Eugene Simonet to tylko kilka z wielkich gwiazd tego filmu; w rolach drugoplanowych także wystąpiło wiele słynnych gwiazd jak np. James Caviezel znany z filmu „Pasja")
        Żeby dowiedzieć się więcej, trzeba obejrzeć film.Warto, ponieważ coraz trudniej znaleźć obraz, który zachęca do bezinteresowności oraz daje siłę i motywację, aby wypełniać dobro.
Propozycje pracy z uczniami:
       Napisz list do koleżanki lub do kolegi, w którym zachęcisz go (ją) do obejrzenia filmu "Podaj dalej". W liście użyj kilku cytatów z tego filmu i napisz jak je rozumiesz. Uzasadnij swoje zaproszenie ukazując wartość filmu, jakiej sam doświadczyłeś.

--------------------------------------------------------------------------
 2. "Boska interwencja"


Karta pracy do filmu "Boska interwencja"

                Proponowana przeze mnie karta pracy nie jest typowym środkiem do osiągnięcia celu dydaktycznego. Jest raczej zaproszeniem do wyruszenia w podróż, w której uczestnik może zastanowić się nad relacją z Bogiem, z sobą samym i z innymi. Dlatego praca uczniów nie jest przeze mnie sprawdzana, tzn. nie sprawdzam odpowiedzi na pytania od 1-13, gdyż wśród pytań są zagadnienia, które wymagają bardzo osobistego ustosunkowania się do danego tematu, sprawy, wartości. Dzięki temu młodzież ma możliwość szczerego wyrażenia swoich pragnień, marzeń i aspiracji, do których zapraszają Boga.
            Do mnie natomiast wraca odpowiedź na pytanie 14. Uczniowie jednak pokazują zrobioną kartę pracy (odpowiedzi zapisują na kartkach przy kolejnych numerach pytań, lecz ja nie zapoznaję się z tymi odpowiedziami) i następuje króka rozmowa na temat pytań i pracy nad nimi. 
             Oto niektóre z odpowiedzi:


 ------------------------------------------------------------------
3. "Bezcenny dar"
              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Przejście nr 3 - 1.04.2017

więcej zdjęć       W tym roku wcześniej niż w ciągu ostatnich lat cieszyć możemy się kwiatami. Choć nie brakuje również dni ch...