niedziela, 28 września 2014

„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej

 
Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce
jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

       Kochani! Zachęcam do udziału w tym konkursie. Wierzę, że wielu z Was odnajdzie się w temacie tego konkursu. Na prace czekam do dnia 14 października 2014. Więcej informacji poniżej i po kliknięciu "więcej". Zachęcam serdecznie!
        Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.
       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5 cm).

Ogólnopolski konkurs
dla dzieci i młodzieży szkolnej

Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce
jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”
Organizator konkursu:
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce
we współpracy z Telewizją Polską S.A.

Regulamin
 1. Celem konkursu jest:
 • Przybliżenie postaci bł. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
 • Kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci
  i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
 2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • szkoła ponadgimnazjalna
 1. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5 cm).
 3. Do każdej pracy należy dołączyć:
 1. kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko autora oraz wiek
 • imię i nazwisko nauczyciela lub inne osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz
  z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,
 • w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem
  w konkursie.
 1. Prace będą oceniane pod względem :
 • zgodności z tematem,
 • oryginalności,
 • wartości artystycznych,
 • poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.
 1. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac
  i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.
 2. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.
 3. Terminy:
 • etap pierwszy – szkolny – należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014r. na adres: Parafia Chrystusa Króla,
  ul. 11 listopada 6a, 58 – 340 Głuszyca
 • etap drugi – diecezjalny zakończy się 5 listopada 2014r. Na tym etapie zostaną wybrane trzy prace z każdej grupy wiekowej i przesłane do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.
 • etap trzeci – ogólnopolski zakończy się 24 listopada 2014r.
 1. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.
 2. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego
  z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną, lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Przejście nr 3 - 1.04.2017

więcej zdjęć       W tym roku wcześniej niż w ciągu ostatnich lat cieszyć możemy się kwiatami. Choć nie brakuje również dni ch...